ISNI

Wat is ISNI?

ISNI (International Standard Name Identifier – norm ISO 27729) is een uniek, permanent identificatienummer van 16 cijfers dat toegekend wordt aan publieke identiteiten van personen en organisaties die betrokken zijn bij de creatie, de productie, het beheer en de distributie van culturele inhoud.

KBR als ISNI-registratiekantoor

Het Internationale Agentschap van ISNI is zowel verantwoordelijk voor het aanmaken en verspreiden van de identificatienummers als voor het beheer van de databank. Het agentschap promoot en beheert het gebruik van de ISNI-identificatie wereldwijd.

KBR is sinds 1 oktober 2020 erkend door het Internationaal Agentschap als ISNI-registratiekantoor voor Belgische publieke identiteiten die actief zijn in een creatieve sector, zoals de uitgeefsector.

Welke voordelen biedt het ISNI-nummer?

Het gebruik van ISNI-nummers biedt u heel wat voordelen:

  • het garandeert een betrouwbare identificatie van Belgische auteurs en voorkomt verwarring tussen naamgenoten;
  • het vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie over makers van een werk, bijvoorbeeld voor het beheer van intellectuele rechten;
  • het verhoogt de vindbaarheid en valorisatie van Belgische culturele inhoud op het web;

Verder is ISNI heel nuttig als verbindend element om gegevens uit verschillende collecties en databanken aan elkaar te linken met het oog op wetenschappelijk onderzoek of toepassingen bestemd voor een breder publiek.

Hoe krijg ik een ISNI-nummer?

Om na te gaan of er al een ISNI-nummer aan u is toegekend, kunt u de internationale ISNI-databank raadplegen.

KBR zal ISNI-nummers toewijzen aan alle personen die in haar catalogus opgenomen zijn voor zover de info over hen voldoende rijk is en er ook minstens één werk van hen aanwezig is in de collecties van KBR.

Heeft u bijgedragen tot de creatie van een werk dat onder het wettelijk depot valt? Dan is het eerst nodig dat uw Belgische uitgever of uzelf uw publicatie aangeeft en deponeert bij KBR. Tijdens het catalogiseren zal er vervolgens een ISNI-nummer aan u toegekend worden.

Hoe meld ik een fout?

Fouten in de ISNI-databank meldt u via de link « Please help us improve this record » bij de ISNI-beschrijving in kwestie.

Indien het om een fout in de algemene catalogus van KBR gaat, dan kunt u die signaleren via de link « Fout in beschrijving? » bij de detailbeschrijving in kwestie.

Nog vragen?

Contacteer ons via vfav@xoe.or. Onze medewerkers helpen u graag verder.