Toegankelijkheidsverklaring

KBR verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website:

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Er is een externe toegankelijkheidsaudit (vereenvoudigde analyse) uitgevoerd door het team ‘Toegankelijkheid’ van de FOD Beleid en Ondersteuning.

U vindt de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen in dit verslag: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2021/www.kbr.be/fr

Niet-toegankelijke inhoud

We doen ons best om de website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Toch blijven er bepaalde criteria van niet-naleving bestaan.

Op het moment van controle was er nog geen toegankelijkheidsverklaring, waardoor de site sowieso als ontoegankelijk beschouwd werd. Daarnaast zijn er problemen gesignaleerd die we in de komende tijd wensen te verhelpen.

Voorgestelde alternatieven

Elke gebruiker kan contact opnemen met KBR, via telefoon of via e-mail, voor meer informatie en om problemen of informatie die niet toegankelijk is te signaleren.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, neemt u contact op met de dienst Communicatie (via het adres vasb@xoe.or). Zij staan in contact met de website-ontwikkelaars.

Als de bovenstaande dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie: Federaal ombudsman.

Verbeteringsplan

KBR wil dit jaar de toegankelijkheid van haar website verbeteren door specifieke technische problemen te identificeren en weg te werken. Zo willen we op termijn ook het Anysurferlabel behalen.

Deze verklaring is op 01/04/2022 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 24/05/2022