Over KBR

KBR koestert de tijd

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt álle Belgische publicaties en bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch patrimonium van ruim 8 miljoen documenten. Ze geeft het publiek toegang tot informatie, faciliteert onderzoek en biedt culturele beleving aan.

Ontdek de visie en toekomstplannen van KBR of lees meer over de geschiedenis van KBR.

Waarvoor staat de naam KBR?

Historisch gezien is KBR de samentrekking van twee benamingen in twee verschillende talen (‘Koninklijke Bibliotheek’ en ‘Bibliothèque royale’). Door de jaren heen werden heel wat verschillende namen gebruikt binnen KBR: Albertina, KBR, KB, La Royale, BR, Bibliothèque Royale, Koninklijke Bibliotheek en nog veel meer.

KBR is nu officieel de naam van het merk. Met deze unieke benaming lossen we een taalprobleem op en geven we tegelijk aan dat de structuur verandert: we zijn namelijk niet langer alleen maar een bibliotheek.

Wat vindt u bij KBR?

Lees ook de 5 tips voor uw eerste bezoek aan de bibliotheek.

Zorg voor de collecties

Er komt heel wat bij kijken om een erfgoedcollectie van 8 miljoen documenten in de beste omstandigheden te bewaren en toegankelijk te maken. Daarom hebben we specialisten die de collectiestukken restaureren en digitaliseren.

In 2020 opende het KBR museum de deuren. Ontdek een nationale schat die 600 jaar lang verborgen bleef: de bibliotheek van de hertogen van Bourgondië en haar prachtige collectie 15de-eeuwse handschriften. Met dit nieuwe museum drukt KBR haar stempel als culturele trekpleister in Brussel.

Vacatures

Wilt u graag ons team versterken? Lees meer over de voordelen van werken bij KBR en download het organigram. Kijk ook zeker eens in ons aanbod:

Jaarverslag

In het jaarlijkse verslag van KBR leest u niet alleen welke doelstellingen er behaald werden, maar ook welke erfgoedstukken KBR aankocht, welke werken gerestaureerd werden en hoeveel schenkingen KBR ontving.

Actieplan 2022-2024

De komende jaren bouwen we verder aan de bibliotheek van de toekomst. Ook benieuwd wat er op til staat in KBR? U leest het in het actieplan 2022-2024.

Gender Equality Plan

Met haar Gender Equality Plan verbindt KBR zich ertoe alle vormen van discriminatie te bestrijden en een gelijke behandeling tussen mensen te bevorderen. We willen een zo open en toegankelijk mogelijke plek zijn waar eenieder welkom is.

Download het plan in PDF-versie (162 kB)

E-procurement

Als federale wetenschappelijke instelling is KBR onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten. We schrijven dus geregeld openbare aanbestedingen uit. U vindt onze aankondigingen voor overheidsopdrachten op https://enot.publicprocurement.be.

Logo

Heeft u ons logo nodig voor uw publicatie? Download het logo van KBR (in alle gangbare formaten) en ons huisstijlhandboek op een aparte pagina.

Gastorganisaties & vzw’s

Heel wat externe organisaties en vzw’s hebben een kantoor in het grote KBR-gebouw. Bekijk hier het overzicht.