Collecties

De Koninklijke Bibliotheek bewaart meer dan 7 miljoen documenten in een gebouw met een oppervlakte van 7,7 hectare, bestaande uit 17 verdiepingen. Gemiddeld worden er per dag ongeveer 200 publicaties van Belgische auteurs aan de collectie toegevoegd, voornamelijk via het wettelijk depot. Naast de fysieke collecties bezit de Bibliotheek ook een digitale collectie met digitale publicaties en databanken.

Verwerven

De collectie blijft groeien. Elke dag komen er nieuwe documenten bij: hoofdzakelijk via het wettelijk depot, maar ook dankzij aanwinsten, giften en legaten.