Wettelijk depot

Lees ook: Hoe publicaties deponeren bij het wettelijk depot?

 

Wat is het wettelijk depot?

Als nationale bibliotheek verwerft en bewaart KBR:

    • alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied
    • alle publicaties door auteurs van Belgische nationaliteit in het buitenland

Deze verplichting geldt niet alleen voor boeken en tijdschriften, maar ook voor dagbladen, jaarverslagen, overheidspublicaties, bibliofiele uitgaven, proefschriften, kinderboeken en stripverhalen.

Dankzij het wettelijk depot blijft het culturele erfgoed van dit land voor de toekomstige generaties bewaard.

Overzicht van de huidige regels

 

 

Belgische Bibliografie

Dankzij de depotplicht stelt KBR een uniek overzicht op van de nationale boeken- en tijdschriftenproductie. Ze stelt de volledige lijst op van wat in eigen land wordt uitgegeven of in het buitenland wordt gepubliceerd door Belgische auteurs: de Belgische Bibliografie. Zij fungeert als permanent uitstalraam van de Belgische uitgeverswereld.

 

Van 1 naar 2 exemplaren

De wet eist dat u van alle boeken en brochures twee exemplaren deponeert. De wet op het wettelijk depot is van kracht sinds 1 januari 1966. Op 1 april 2008 onderging de wetgeving een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Voor de periodieke publicaties (dagbladen, tijdschriften, jaarlijkse publicaties) verandert er niets. Daarvan wordt nog steeds één exemplaar gedeponeerd.
  • De depotplicht geldt nu ook voor elektronische publicaties op fysieke dragers (diskette, cd, cd-rom, dvd, USB-sleutel …) en voor microfilms.
Bekijk de historiek van de wetgeving

 

 

Wat met digitale publicaties?

Digitale publicaties deponeren gebeurt voorlopig nog op vrijwillige basis.

In 2017 werd beslist de wet op het wettelijk depot uit te breiden naar alle digitale publicaties. Die wet is echter nog niet in voege. De concrete uitwerking van deze wetswijziging moet eerst worden vertaald in een koninklijk besluit. Pas als dat gepubliceerd is, zal de verplichting ook voor digitale publicaties gelden.

 

Plafond van € 309 in 2021

Uitgevers moeten de publicaties kosteloos ter beschikking stellen. Er is echter een limiet. Publicaties waarvan de verkoopprijs meer dan € 309  bedraagt, moeten voorgelegd worden zodat ze opgenomen kunnen worden in de Belgische Bibliografie. Eventueel kan een exemplaar aangekocht worden.

Het plafondbedrag wordt in het begin van elk kalenderjaar aangepast aan de index.

 

Interessante links

Pagina’s met meer informatie over een aantal thema’s die gelinkt zijn met het wettelijk depot:

 

Contact

Wettelijk depot
Tel. : +32 (0)2 519 56 80
frpe.qrcbg@xoe.or