Wettelijk depot

Lees ook: Hoe publicaties deponeren bij het wettelijk depot?

 

Wat is het wettelijk depot?

Als nationale bibliotheek verwerft en bewaart KBR twee exemplaren van:

  • alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied
  • alle publicaties door auteurs van Belgische nationaliteit in het buitenland

Deze verplichting geldt niet alleen voor boeken en tijdschriften, maar ook voor dagbladen, jaarverslagen, overheidspublicaties, bibliofiele uitgaven, proefschriften, kinderboeken en stripverhalen.

De wet op het wettelijk depot zorgt ervoor dat het culturele erfgoed van het land voor de toekomstige generaties bewaard blijft.

Lees de wetteksten

 

 

Belgische Bibliografie

Dankzij de depotplicht kan de Koninklijke Bibliotheek een uniek overzicht opstellen van de nationale boeken- en tijdschriftenproductie. Ze stelt de volledige lijst op van wat in eigen land wordt uitgegeven of in het buitenland wordt gepubliceerd door Belgische auteurs: de Belgische Bibliografie. Zij fungeert als permanent uitstalraam van de Belgische uitgeverswereld.

 

Van 1 naar 2 exemplaren

Vanaf nu moeten van alle boeken en brochures twee exemplaren worden gedeponeerd. De wet op het wettelijk depot is van kracht sinds 1 januari 1966. Met ingang van 1 april 2008 ondergaat de wetgeving een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Voor de periodieke publicaties (dagbladen, tijdschriften, jaarlijkse publicaties) verandert er niets. Daarvan wordt nog steeds één exemplaar gedeponeerd.
  • De depotplicht geldt nu ook voor elektronische publicaties op fysieke dragers (diskette, cd, cd-rom, dvd, USB-sleutel …) en voor microfilms.
Bekijk de historiek van de wetgeving

 

 

Wat met digitale publicaties?

Digitale publicaties deponeren gebeurt voorlopig nog op vrijwillige basis.

In 2017 werd beslist de wet op het wettelijk depot uit te breiden naar alle digitale publicaties. De concrete uitwerking van deze wetswijziging zal in de loop van de komende maanden worden vertaald in een koninklijk besluit. Pas als dat gepubliceerd is, zal de verplichting ook voor digitale publicaties gelden.

 

Plafond van € 305 in 2019

Uitgevers moeten de publicaties kosteloos ter beschikking stellen. Er is echter een limiet. Publicaties waarvan de verkoopprijs meer dan € 305  bedraagt, moeten voorgelegd worden zodat ze opgenomen kunnen worden in de Belgische Bibliografie. Desgevallend kan een exemplaar aangekocht worden.

Dit bedrag wordt in het begin van elk kalenderjaar aangepast aan de index van de consumptieprijzen.

 

Interessante links

Pagina’s met meer informatie over een aantal thema’s die gelinkt zijn met het wettelijk depot:

 

Contact

Wettelijk depot
Tel. : +32 (0)2 519 56 80
secr.depot@kbr.be