Wettelijk depot

Lees ook: Hoe publicaties deponeren bij het wettelijk depot?

Wat is het wettelijk depot?

Als nationale bibliotheek verwerft en bewaart KBR:

  • alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied
  • alle publicaties door auteurs van Belgische nationaliteit in het buitenland

De wet op het wettelijk depot is van kracht sinds 1 januari 1966.

De verplichting geldt voor boeken en tijdschriften, maar ook voor dagbladen, jaarverslagen, overheidspublicaties, bibliofiele uitgaven, proefschriften, kinderboeken of stripverhalen.

Dankzij het wettelijk depot blijft het culturele erfgoed van dit land voor de toekomstige generaties bewaard.

Overzicht van de huidige regels

Belgische Bibliografie

De Belgische Bibliografie is het uitstalraam van de Belgische uitgeverswereld. Ze geeft een volledig overzicht van de nationale boeken- en tijdschriftenproductie. Dankzij de depotplicht stelt KBR deze unieke lijst op van wat in ons land wordt uitgegeven of in het buitenland wordt gepubliceerd door Belgische auteurs.

2 exemplaren of maar 1?

  • U moet van alle boeken en brochures 2 exemplaren deponeren.
  • Van periodieke publicaties (dagbladen, tijdschriften, jaarlijkse publicaties) moet u 1 exemplaar deponeren.
  • Ook elektronische publicaties op fysieke dragers (diskette, cd, cd-rom, dvd, USB-sleutel …) voor microfilms moeten worden gedeponeerd.
Bekijk de historiek van de wetgeving

Wat met digitale publicaties?

Digitale publicaties deponeren gebeurt voorlopig nog op vrijwillige basis.

In 2017 werd beslist de wet op het wettelijk depot uit te breiden naar alle digitale publicaties. Die wet is echter nog niet in voege. De concrete uitwerking van deze wetswijziging moet eerst worden vertaald in een koninklijk besluit. Pas als dat gepubliceerd is, zal de verplichting ook voor digitale publicaties gelden.

Over het online wettelijk depot

Plafond van € 327 in 2021

Uitgevers moeten de publicaties kosteloos ter beschikking stellen. Er is echter een limiet. Publicaties waarvan de verkoopprijs meer dan € 327  bedraagt, moeten voorgelegd worden om opgenomen te worden in de Belgische Bibliografie. Eventueel kan een exemplaar aangekocht worden.

Het plafondbedrag wordt in het begin van elk kalenderjaar aangepast aan de index.

 

Interessante links

Meer informatie over thema’s die gelinkt zijn met het wettelijk depot:

 

Contact

Heeft u vragen over wettelijk depot of wilt u een publicatie ter plaatse deponeren? De medewerkers van het secretariaat van het Wettelijk depot helpen u graag verder:

Tel. : +32 (0)2 519 56 80
frpe.qrcbg@xoe.or

 

We zijn beschikbaar op werkdagen, van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00.