Belgische Bibliografie

De Belgische Bibliografie inventariseert de bibliografische beschrijvingen van alle periodieke en niet-periodieke publicaties (monografieën, tijdschriften, brochures, offline elektronische documenten …) die worden afgegeven bij het Wettelijk depot. Ze wordt maandelijks online gepubliceerd en haar elektronische archief gaat terug tot 1998.

Dankzij de Belgische Bibliografie beschikt u over een volledige lijst van al wat in België wordt uitgegeven of in het buitenland gepubliceerd wordt door Belgische auteurs. De lijst is opgedeeld in thematische rubrieken.

De Belgische Bibliografie is bijgevolg een van de voornaamste instrumenten voor communicatie en ontsluiting van de productie van de Belgische uitgeverssector.

Raadpleeg de Belgische Bibliografie

Vragen?

oryovo@xoe.or