Wettelijk depot

Sinds 1 januari 1966 verwerft en bewaart de Koninklijke Bibliotheek van België één exemplaar van alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied en van alle publicaties door auteurs van Belgische nationaliteit in het buitenland. De wet op het wettelijk depot zorgt ervoor dat het culturele erfgoed van het land voor de toekomstige generaties bewaard blijft.

Niet alleen boeken en tijdschriften worden gedeponeerd, maar ook dagbladen, jaarverslagen, overheidspublicaties, bibliofiele uitgaven, proefschriften, kinderboeken en stripverhalen. Er bestaat ook een (vrijwillig) e-depot voor online publicaties.

> Lees hier hoe u een publicatie deponeert

 

Uitstalraam voor Belgische uitgevers

Dankzij de depotplicht kan de Koninklijke Bibliotheek een uniek overzicht opstellen van de nationale boeken- en tijdschriftenproductie. Ze stelt de volledige lijst op van wat in eigen land wordt uitgegeven of in het buitenland wordt gepubliceerd door Belgische auteurs: de Belgische Bibliografie. Zij fungeert als permanent uitstalraam van de Belgische uitgeverswereld.

 

Van één naar twee exemplaren

Met ingang van 1 april 2008 ondergaat de wetgeving een aantal belangrijke wijzigingen: vanaf nu moeten van alle boeken en brochures twee exemplaren worden gedeponeerd. Voor de periodieke publicaties (dagbladen, tijdschriften, jaarlijkse publicaties) verandert er niets. Daarvan wordt nog steeds één exemplaar gedeponeerd. Nieuw is dat de depotplicht nu ook geldt voor elektronische publicaties op fysieke dragers (diskette, cd, cd-rom, dvd, USB-sleutel …) en voor microfilms. Bekijk de historiek van de wetgeving.

 

Plafond van € 292

Uitgevers moeten de publicaties kosteloos ter beschikking stellen. Er is echter een limiet. Publicaties waarvan de verkoopprijs meer dan € 292 bedraagt, moeten voorgelegd worden zodat ze opgenomen kunnen worden in de Belgische Bibliografie. Desgevallend kan een exemplaar aangekocht worden. Dit bedrag wordt in het begin van elk kalenderjaar aangepast aan de index van de consumptieprijzen.

 

Interessante links

Pagina’s met meer informatie over een aantal thema’s die gelinkt zijn met het wettelijk depot:

 

Contact

Wettelijk depot
Tel. : +32 (0)2 519 56 80
secr.depot@kbr.be