BESOCIAL

De waarde van sociale media

Wist u dat er elke seconde zo’n 6.000 tweets1 en zes nieuwe Facebook-profielen2 worden gepubliceerd op het web? Voeg daarbij de 50 miljard foto’s die op Instagram zijn gedeeld sinds zijn lancering in 20103, wat resulteert in een steeds groter wordend sociaal web.

De constatering is onontkoombaar: sociale media zijn vandaag de dag onvermijdelijk en maken integraal deel uit van ons dagelijks leven en zelfs van onze cultuur. Als vectoren van een grote hoeveelheid inhoud zijn ze rijk aan potentieel en vormen ze een niet te verwaarlozen bron van informatie voor veel onderzoekers binnen diverse gebieden zoals geschiedenis, politieke wetenschappen, journalistiek, linguïstiek, sociologie en informatie- en computerwetenschap.

 

Archiveringsstrategie

KBR heeft de dynamiek van het BESOCIAL-project gelanceerd, een tweejarig project dat tot doel heeft een duurzame strategie op te zetten voor het archiveren en bewaren van sociale media in België.

De uitdaging is even complex als de gegevens: sociale media vormen een echte challenge vanuit het oogpunt van hun behoud, bewaring en toegankelijkheid. Dit kan met name verklaard worden door hun eigenheid en hun kortstondige karakter.

 

Keuze van het corpus

In eerste instantie is het de bedoeling om sociale media-inhoud te archiveren met betrekking tot specifieke Belgische evenementen geselecteerd tijdens het project, evenals sociale media-inhoud met betrekking tot de krantencollecties van KBR.

Het ter beschikking stellen en de exploitatie van deze onuitgegeven gegevens, zal eveneens worden bestudeerd. De collecties van sociale media-inhoud zullen ook een interessante aanvulling vormen op de websites die tijdens het PROMISE-onderzoek (2017-2019) werden gearchiveerd.

 

Video

Het onderzoeksproject werd voorgesteld tijdens het International Internet Preservation Consortium (IIPC) Research Speaker Series Webinar in augustus 2020:

 

 

Partners

Het BESOCIAL-project, gefinancierd door Belspo BRAIN-be, is het resultaat van een samenwerking tussen KBR en:

  • CENTAL (Centre de Traitement Automatique du Langage) aan de Université Catholique de Louvain
  • CRIDS (Research Centre in Information, Law and Society) aan de UNamur
  • GhentCDH (Ghent Centre for Digital Humanities) aan de Universiteit Gent
  • IDLab (Internet Technology & Data Science Lab) aan de Universiteit Gent
  • MICT (Research Group for Media, Innovation and Communication Technology) van de Universiteit Gent

Deze rijke samenwerking tussen een federale instelling en drie Belgische universiteiten benadrukt dus het belang van interdisciplinariteit in het kader van een complex project waarbij technische, operationele en juridische aspecten meespelen.

 

Contactpersoon: Fien Messens (Svra.zrffraf@xoe.or)

 

 


1 Internet Live Stats, juli 2020.

2 Facebook, juli 2020.

3 Statistata, juli 2020.