Giften en legaten

KBR aanvaardt gratis giften en legaten van natuurlijke of rechtspersonen. Documenten zoals handschriften, prenten of kostbare drukwerken dienen te passen in het aanwinstenbeleid, dat voorrang geeft aan publicaties en objecten die een band hebben met België, de zogenaamde Belgicana.

De documenten, die onvoorwaardelijk worden afgestaan, moeten in goede staat van bewaring verkeren.

 

 

Doe een gift of legaat

Stuur een e-mail naar qbaf-tvsgra@xoe.or met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het soort en het aantal documenten dat u wenst te schenken.

KBR behoudt zich het recht voor om gratis giften en legaten, die vrij van rechten zijn, al dan niet te aanvaarden.

 

Controle van de aangeboden documenten

Als KBR beslist om een gift of legaat te aanvaarden, dan controleert ze – document per document – of het werk al deel uitmaakt van haar collecties.

  • Wanneer ze besluit om de gift of het legaat op te nemen in haar collecties, dan wordt het stuk in de catalogus opgenomen, bewaard en ter beschikking gesteld van de lezers.
  • Heeft de nationale bibliotheek het document of object al in bezit, dan beslist ze ofwel het dubbele exemplaar te houden als bewaarexemplaar, ofwel het naar een andere bibliotheek te sturen of het te gebruiken als pedagogisch instrument voor haar doelgroepen.