Wat zijn Belgicana precies?

Als nationale bibliotheek is KBR naast het wettelijk depot ook belast met het aankopen van de “Belgicana”.

Maar wat zijn dat nu precies? Deze benaming werd tot nu toe op verschillende manieren geïnterpreteerd. Vanaf nu is er een duidelijke definitie vastgelegd van wat de “Belgicana” precies inhoudt binnen KBR. Deze definitie dient ook als referentie voor de collectieontwikkeling.

 

Belgicana: definitie

Behoren tot de Belgicana: alle publicaties die te maken hebben met België of de Belgen en die niet onder de wet op het Belgisch wettelijk depot vallen.

Onder de termen “België” en “Belgen” verstaan we het grondgebied en zijn bewoners met al hun territoriale en historische varianten (bv. de Zuidelijke Nederlanden).

Vallen eveneens onder de Belgicana:

  • De publicaties uitgegeven in België of geschreven door Belgische auteurs voor het in voege treden van de wet op het wettelijk depot (1966).
  • Werken die niet langer onder het wettelijk depot vallen als gevolg van de stopzetting van de activiteiten van de uitgever, het overlijden van de auteur-uitgever (die uitgeeft in eigen beheer) of van de auteur van wie het werk in het buitenland gepubliceerd wordt.