Vrijwilligerswerk

Wilt u bij ons als vrijwilliger aan de slag gaan? Stuur dan een motivatiebrief naar de dienst HR.

Geef in de motivatiebrief aan voor welk type taken en/of diensten u belangstelling heeft en laat ook weten wanneer u beschikbaar bent.

Vrijwilligers krijgen bij ons geen vergoeding, maar verplaatsingskosten worden volledig terugbetaald.

 

KBR verbindt zich ertoe:

  • een gezellig, ernstig en dynamisch werkkader te bieden;
  • een vrijwilligersovereenkomst op te stellen;
  • de vrijwilliger te verzekeren voor de duur van zijn prestatie en tijdens het woon-werkverkeer;
  • het werk te organiseren en de vrijwilligers op te leiden voor de taken die ze uitvoeren.

Lees meer over vrijwilligerswerk in België.

 

 

Contact

ue@xoe.or

Tel: +32 (0)2 519 53 13