Stages

KBR werft elk jaar heel wat stagiairs aan in het kader van hun studies in België of in de Europese Unie (Erasmus+).

Het gaat om een onbezoldigde stage die deel uitmaakt van een studieprogramma. Vervoerkosten worden niet terugbetaald.

 

De meeste stagiairs zijn studenten in bibliotheekbeheer, geschiedenis, musicologie, kunstgeschiedenis, taal- en letterkunde, conservering of restauratie. Ook in onze ondersteunende diensten hebben we plaatsen voor stagiairs: digitalisering, communicatie, HR, Educatieve dienst …

 

 

Tijdens uw stage verbindt KBR zich ertoe:

  • een stageproject voor te bereiden dat rekening houdt met de verwachtingen van de dienst, de stagiair en de school;
  • de opvolging van de stagiair te verzekeren en hem/haar echte leerkansen te bieden;
  • de stagiair te evalueren in functie van de evaluatiecriteria van de onderwijsinstelling.

Er zijn ook stages mogelijk in het kader van alternerend leren, een beroepsopleiding of in het kader van een instapstage in een onderneming.

 

Hoe solliciteren?

Stuur uw cv en motivatiebrief naar ue@xoe.or.

Geef in uw motivatiebrief zeker aan welke taken en/of diensten u aanspreken. Vermeld ook de gewenste data voor uw stage. U krijgt een antwoord binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • De stageaanvraag moet ten minste één maand vóór het begin van de stage worden ingediend.
  • De stage moet deel uitmaken van een opleiding. Uw school of opleidingscentrum moet ons een stageovereenkomst bezorgen.
  • De stage moet minimum één maand duren.

 

Contact

ue@xoe.or

Tel: +32 (0)2 519 53 13