BelgicaPeriodicals

Via de zoekrobot BelgicaPeriodicals kunt u miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Belgische tijdschriften doorzoeken. Dankzij Optical Character Recognition is het mogelijk om de documenten op woordniveau te doorzoeken (full-text search).

 

 

Copyright en toegang

Vrij te raadplegen:

  • Jaargangen die vrij zijn van rechten (van vóór 1918)
  • Titels waarop nog auteursrechten rusten maar waarvoor KBR de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden heeft gekregen.

 

De jaargangen die nog onder het auteursrecht vallen zijn (van na 1918) zijn op 3 manieren raadpleegbaar:

  • binnen de muren van KBR (ook via het wifi-netwerk)
  • via het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk (BELNET) voor universiteiten, (hoge)scholen en onderzoekscentra
  • via uw MyKBR-account, onder strikte voorwaarden

 

Zoeken in BelgicaPeriodicals