Waarom een ISSN toekennen?

Seriële publicaties worden constant aangepast en ze nemen voortdurend in aantal toe. Dat heeft geleid tot een standaardisering van de identificatie van seriële publicaties (ISO 3297) aan de hand van het International Standard Serial Number (ISSN).

Een ISSN wordt toegekend aan elke seriële publicatie, ongeacht het land of de taal van publicatie.

Op zich heeft het ISSN geen betekenis. Het stelt enkel de unieke en ondubbelzinnige identificatie van een seriële publicatie voor.

Goed om weten:

  • Het ISSN beschermt het auteursrecht niet.
  • De ISSN-nummering is niet van toepassing op weblogs, persoonlijke websites en commerciële websites.