Herbarii Bruxellenses

Het project Herbarii Bruxellenses werd in 2014 opgestart om een verzameling van 15 herbaria uit de 17de eeuw te restaureren en wetenschappelijk te valoriseren. Deze kwetsbare herbaria worden in de Handschriftenafdeling bewaard. Het Fonds Pastoor Manoël de la Serna van de Koning Boudewijnstichting financiert het onderzoek.

 

 

Bron van kennis

Deze onbekende collectie gedroogde planten in albumvorm is voornamelijk afkomstig van de jezuïetenkloosters van Brussel, Leuven en Gent en van de priorij van Zevenborren bij Brussel. Het oudste exemplaar dateert uit 1617-1620. Dit ensemble vormt belangrijk bronmateriaal voor de geschiedenis van de exacte wetenschappen, met name van de plantkunde en de artsenij, in onze gewesten tijdens de barok.

 

Uniek in België

Naast inheemse planten zijn ook uitheemse, zelfs exotische, soorten vertegenwoordigd. Deze verzameling is niet alleen uniek in België, maar ook uitzonderlijk op internationaal niveau.

 

Kwetsbaar

Al deze herbaria zijn lijvige, maar zeer kwetsbare boekdelen. De gedroogde planten zijn op bladen van papier bevestigd en worden soms voorzien van een etiket met toelichting. Wanneer dit papier soepeler is dan de planten zelf en bovendien nog begint te slijten, ontstaan er problemen wanneer iemand de boeken consulteert.

 

Restauratie en digitalisering

Het project draait rond de restauratie van één herbarium, terwijl alle 15 volumes gedigitaliseerd zullen worden. Bovendien staat een wetenschappelijke valorisatie op het programma (een studie door specialisten in de wetenschapsgeschiedenis) evenals verschillende activiteiten voor het grote publiek (tentoonstelling, algemenere publicaties enz.).

 

  • Promotor: Dr. Bernard Bousmanne
  • Wetenschappelijk comité: Dr. Lucien Reynhout, Dr. Michiel Verweij
  • Coördinatie van de restauratie: Tatiana Gersten