Aanwinst: uitzonderlijke autografische partituur van César Franck

In december van vorig jaar kocht KBR het volledige autografische manuscript aan van de orkestversie van de Mis voor drie stemmen in la groot, geschreven door de Luikse componist César Franck (1822-1890). In 2022 is het 200 jaar geleden dat deze belangrijke 19de-eeuwse componist geboren werd.

Dit uitzonderlijke document telt 107 pagina’s en is de enige autografische bron voor deze orkestversie. De partituur dateert van 1860 en bevat de zes delen van de mis (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, O Salutaris en Agnus Dei). Het werk is in het repertorium opgenomen onder de referentie CCF 203.

Tot op heden waren de enige bekende bronnen voor dit stuk Francks gepubliceerde reductie voor 3 stemmen, orgel, harp, cello en contrabas (waarvan het autografisch handschrift wordt bewaard in de Bibliothèque nationale de France) en de editie van de orkestpartituur die postuum is verschenen in 1909.

Een uitzonderlijke aanwinst

Deze belangrijke partituur wordt opgenomen in het geheel van muziekautografen van Franck die al worden bewaard in de collecties van KBR: melodieën en cantates, het oratorium Ruth, het Trio concertant, het Quatuor, Prélude, aria et final en de Pièces pour harmonium.

Het is een opmerkelijk manuscript omdat het de onuitgegeven orkestversie bevat van het ’O Salutaris dat nog tijdens het leven van Franck werd vervangen door het beroemde Panis angelicus.

KBR doet zich hiermee nog meer gelden als een fundamentele plek voor bewaring en ontsluiting wat betreft de studie van het oeuvre van Franck.