Belgische kranten in de collectie van KBR

Al sinds haar oprichting in 1837 bewaart KBR, toen nog de Koninklijke Bibliotheek van België, kranten. Dat werden er steeds meer dankzij het koninklijk besluit van 6 mei 1854 tot oprichting van een Bureau de la Librairie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken waaronder de bibliotheek destijds ressorteerde. In de periode waarin Edouard Fétis hoofdconservator was (1887-1904) werden de verzamelingen ‘oude’ politieke kranten naar de Bibliotheek overgebracht. Die werden voorheen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers bewaard. Verder waren er de bepalingen van 1874 over de Belgische Bibliografie die zorgden voor nieuwe kranten en, tot slot, de toepassing van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het verplichte wettelijk depot.

Vandaag zijn ongeveer 130 eenheden – nationale en regionale edities samen – nog steeds actief in België. Het Laatste Nieuws, De Standaard of Gazet van Antwerpen, u vindt ze allemaal terug in onze collectie, net als hun Frans- en Duitstalige tegenhangers.

Onder de zogenaamde afgesloten kranten vinden we emblematische titels of dagbladen die op grote schaal werden verspreid, maar ook officiële organen, parochiebladen, advertentiebladen en ontelbare lokale kranten. We vestigen uw aandacht op de kranten die onder censuur verschenen tijdens beide wereldoorlogen, de rijke Belgische koloniale pers of ook efemere en soms ongewone kranten.

Zoek in de online catalogus   Doorzoek de gedigitaliseerde kranten