KBR ontvangt collectie van de Nationale Loterij

Het patrimonium dat KBR in depot neemt, bestaat onder meer uit 220 drukwerken, van het jaar 1520 tot vandaag, thematisch allemaal verwant aan de thema’s kansspel, kansberekening en loterijen. Daarnaast zijn er meer dan 1.000 prenten en affiches met uiteenlopende onderwerpen: van 16de-eeuwse gravures van de Romeinse godin Fortuna tot de hedendaagse publiciteit van de Nationale Loterij. Heel bijzonder is de unieke collectie van 10.500 loterijbiljetten van 1714 tot vandaag.

“De afgelopen dertig jaar heeft de Nationale Loterij grote inspanningen geleverd om een heel specifiek gedeelte van het nationale erfgoed te beheren, te ontsluiten en verder aan te vullen. KBR is verheugd dat zij als nationale bibliotheek deze taak mag overnemen. Het depot reikt onze wetenschappers en bezoekers tal van nieuwe onderzoekskansen en -pistes in de fascinerende wereld van het kansspel aan.”
– Sara Lammens, algemeen directeur a.i. van KBR

KBR neemt dit erfgoed van hoogstaand documentair en artistiek niveau in bewaring en houdt de collectie fysiek bij elkaar in optimale omstandigheden: in een afgesloten en beveiligd magazijn met een temperatuur- en luchtvochtigheidsregeling. De stukken kunnen er enkel worden gemanipuleerd door gekwalificeerde erfgoedmedewerkers.

“Als instelling maakt de Nationale Loterij zelf ook deel uit van het collectieve patrimonium van alle Belgen. De collectie behoort dus toe aan alle Belgen en daarom is het van belang dat ze goed bewaard blijft maar ook toegankelijk is voor alle geïnteresseerden. Een betere en mooiere plek voor deze waardevolle en leerrijke collectie dan KBR konden we dus niet vinden. Loterijen horen tot het Belgisch erfgoed en daar mogen we best fier op  zijn. De Nationale Loterij ondersteunt naast het KBR ook talrijke erfgoedprojecten die van belang zijn voor de toekomst. We geloven dat de collectie van de Nationale Loterij, nu ze in KBR met de nodige zorg bewaard wordt ook nog een lange toekomst zal kennen.”

– Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij 

De collectie vormt een speciaal fonds met als nummer 102 (“FS CII”) en kan op die manier worden getraceerd in de online catalogus van KBR. Vandaag zijn reeds 80% van de beschrijvingen op die manier beschikbaar. De komende maanden worden ze vervolledigd en aangevuld met digitale afbeeldingen van de stukken. Zo zal de collectie van de Nationale Loterij gemakkelijker de aandacht trekken van gespecialiseerde historici en van het ruimere publiek.