Fonds Albert Boone

De oprichting van het fonds Albert Boone is het resultaat van opeenvolgende schenkingen in 2001 en 2004 van Albert Boone zelf.

Jezuïet Albert Boone (1917-2007), geboren te Oudenaarde en leraar gedurende zijn ganse carrière, wijdde zich aan de studie van de populaire en folkloristische zangkunst. Hij is de auteur van het werk Het Vlaamse volkslied in Europa (Tielt, 1999) en is medeoprichter van de Vlaamse Federatie van Jonge Koren (VFJK).

Het fonds Albert Boone vormt een rijke informatiebron voor de studie van de populaire en folkloristische zangkunst, de Nederlandse taal en ook andere Europese talen. Het omvat ongeveer 3.000 werken (monografieën en partituren) over muziek, maar ook over literatuur (vertellingen, legendes, poëzie). Zijn collectie bevat eveneens 21 dozen met handgeschreven bewerkingen van Vlaamse volksliederen op basis van opnames. Het fonds wordt tevens vervolledigd met 43 dozen met fiches (thematisch gerangschikt per titel of thema), 33 magneetbanden en 93 33-toerenplaten.

 

Andere fondsen van de muziekafdeling >>