Biedt het wettelijk depot auteursrechtelijke bescherming?

Het wettelijk depot is geen voorwaarde voor auteursrechtelijke bescherming. Bescherming door het auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie zelf van een origineel werk, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld.

Voor meer informatie over auteursrecht kunt u terecht op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.