Waarom deponeren?

Door te deponeren bij KBR volbrengt u niet enkel uw wettelijke verplichting, maar zorgt u er ook voor dat uw oeuvre raadpleegbaar blijft en op lange termijn in optimale omstandigheden bewaard wordt. Bovendien beschrijft KBR uw publicaties met internationale standaarden zoals ISSN en ISNI, wat hen wereldwijd vindbaar en zichtbaar maakt.

Het wettelijk depot laat KBR eveneens toe om doorheen de tijd een unieke verzameling samen te stellen die een globaal overzicht biedt van de nationale boeken- en tijdschriftenproductie. Bovendien is het als nationale bibliotheek haar taak om alle titelbeschrijvingen zo snel en uitgebreid mogelijk op te nemen in de lopende Belgische Bibliografie. De Belgische Bibliografie fungeert als een permanent uitstalraam van het Belgische uitgeefpatrimonium.

Uw depots dragen bij tot de verdere uitbouw van deze belangrijke informatiebron. Bezorg dus de vereiste exemplaren van uw publicaties aan het wettelijk depot en help ons zo ons cultureel erfgoed te beschermen.