Wat is het uitgeversregister van KBR?

KBR houdt sinds de instelling van het wettelijk depot een register bij van alle Belgische organisaties die publicaties uitgeven. Dat noemen we het uitgeversregister en is hoofdzakelijk bedoeld om het wettelijk depot op te volgen.

Photo d'un ancien registre des éditeurs pour le dépôt légal