Wat is het verschil tussen ISSN en ISBN?

  • Het ISSN (“International Standard Serial Number”) identificeert titels van seriële publicaties. In tegenstelling tot het ISBN codeert het geen bijzondere gegevens. Het is louter een identificatienummer. Het ISSN bestaat uit acht tekens – twee groepen van elk vier tekens gescheiden door een streepje. De eerste 7 tekens zijn cijfers, het laatste is een controleteken dat een cijfer of de letter X kan zijn.

Voorbeeld: ISSN 0003-180X

  • Het ISBN (“International Standard Book Number”) identificeert monografieën. Het bestaat uit dertien cijfers, verdeeld over 5 segmenten.

Voorbeeld: ISBN 978-2-7654-0912-0

 

Het ISSN en het ISBN kunnen samen voorkomen. Er bestaan immers publicaties die beide nummers hebben: jaarboeken, reeksen monografieën enz.