Wie heeft een uitgeversnummer nodig?

Elke organisatie met een maatschappelijke zetel in België die wil beginnen publiceren, moet eerst bij KBR een uitgeversnummer aanvragen. Dat kan tijdens de eenmalige registratie als deposant op www.wettelijkdepot.be of door dit formulier te sturen naar frpe.qrcbg@xoe.or.

KBR zal die organisatie inschrijven in het uitgeversregister en het nummer meedelen aan de uitgever. Het uitgeversnummer is nodig om een wettelijk depotnummer op te stellen.

Een auteur(-uitgever), daarentegen, heeft geen uitgeversnummer nodig.

Goed om weten!

Een uitgeversnummer dat u via KBR ontvangt, is niet hetzelfde als een ISBN uitgeversprefix dat uitgereikt wordt door een ISBN-kantoor en deel uitmaakt van een ISBN-nummer.