KBR sluit zich aan bij het protest tegen de beslissing van IFLA om het World Library and Information-congres (WLIC) van 2024 in Dubai te organiseren

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) houdt momenteel een referendum naar aanleiding van de vele debatten die gepaard gingen met haar beslissing om het World Library and Information-congres in 2024 in Dubai te organiseren.

KBR stemt tegen het organiseren van dit congres in Dubai. Deze locatiekeuze impliceert immers dat de werkgroep LGBTQ+ SIG van IFLA van het programma wordt uitgesloten. We zijn van mening dat de gedwongen afwezigheid van deze werkgroep het WLIC-congres een forum ontneemt voor uitwisseling over belangrijke actuele onderwerpen.

Bovendien gaat de uitsluiting van de LGBTQ+ SIG werkgroep lijnrecht in tegen de rol en opdrachten van bibliotheken als de onze, die vandaag en in de toekomst staan voor de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie. Deze uitsluiting brengt waarden die voor ons fundamenteel zijn in gevaar.

Naast deze universele waarden herhalen we ons engagement om alle vormen van discriminatie te bestrijden en de gelijke behandeling van mensen te bevorderen. We zetten ons in om ons personeel een zo divers en inclusief mogelijke werkplek te bieden en streven ernaar een open en toegankelijke openbare plaats te zijn waar iedereen welkom is.