Standpunt over Oekraïne – opschorting van de samenwerking met de Russische Federatie

Het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid, samengesteld uit tien federale wetenschappelijke instellingen (KMI, BIRA, KSB, KBR, Rijskarchief, KBIN, KMMA, KIK, KMKG en KMSK), Belnet en de centrale administratie, sluit zich aan bij de talrijke steunbetuigingen van de Belgische en internationale wetenschappelijke gemeenschap in verband met het gewapend conflict in Oekraïne.

Wij willen collectief onze volwaardige en volledige solidariteit betuigen met de Oekraïense wetenschappelijke en culturele gemeenschap die, net zoals de gehele Oekraïense samenleving, reeds op dit moment, het slachtoffer is van de illegale gewapende operatie die de Russische Federatie sinds 24 februari voert.

Wij willen ook onze spijtbetuigingen en onze bezorgdheid uiten ten aanzien van de wetenschappelijke gemeenschap en de Russische bevolking, die zich niet solidair verklaren met de beslissingen van hun huidige regering, die hiervoor als enige verantwoordelijk is. Naast de absolute prioriteit die moet worden gegeven aan de mensenlevens die momenteel op het spel staan, roepen wij ook op tot eerbiediging en bescherming van het culturele en natuurlijke erfgoed, alsook van de collecties van Oekraïense en Russische musea en wetenschappelijke instituten in het lopende conflict.

De uitvoering van samenwerkingscontracten met Russische organen, instellingen of onderzoekers is echter met ingang van heden opgeschort als gevolg van duidelijke operationele en administratieve moeilijkheden. Wij betreuren deze beslissing, die indruist tegen de geest van een internationale wetenschappelijke gemeenschap die gericht is op de algemene vooruitgang van onze samenlevingen, maar wij zijn het aan onszelf verplicht om zowel onze medewerkers zelf als de financiële belangen en tegoeden van de instellingen en diensten die het Belgische federale wetenschapsbeleid vormen, en die van onze partners, te beschermen.

Wij hopen uiteraard dat wij, zodra de geopolitieke situatie dit toelaat, opnieuw constructieve en open wetenschappelijke en culturele banden met de Russische bevolking kunnen aanknopen, in een geest van uitwisseling die alleen maar een vrij en democratisch debat over ideeën in het belang van allen kan bevorderen.

De POD Wetenschapsbeleid zal ook solidair zijn met de standpunten en beslissingen van de internationale instanties waarmee al jaren wordt samengewerkt, waaronder het ESA of de Europese Unie.

De POD Wetenschapsbeleid onderzoekt momenteel hoe Oekraïense vluchtelingen en dissidente Russische staatsburgers gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot onderzoeksposities in onze wetenschappelijke instellingen, zodat zij hun beroep in degelijke en veilige omstandigheden kunnen blijven uitoefenen.