Prentenkabinet: stukken consulteren vanaf nu op afspraak

Het Prentenkabinet van KBR bewaart een indrukwekkende verzameling tekeningen, prenten, affiches en gelegenheidsdrukwerkjes die bijzonder veel gevraagd zijn voor onderzoek maar ook als tentoonstellingsobject.

Om deze kostbaarheden optimaal aan de lezers ter beschikking te stellen, vragen wij dat ieder die een of meerdere collectiestukken uit deze afdeling wenst te raadplegen (boeken en naslagwerken uitgezonderd), enkele dagen op voorhand een afspraak maakt met de leeszaal.

Neem contact op via cevagebbz@xoe.or.