Inventaris van de Middelnederlandse Handschriften

KBR bezit de grootste en belangrijkste collectie Middelnederlandse handschriften ter wereld. Het gaat om meer dan duizend handschriften en fragmenten. Deze collectie is slecht ontsloten.
Een klein gedeelte van de handschriften is opgenomen in de catalogus die Van den Gheyn in het begin van de twintigste eeuw opstelde, aan sommige codices wordt aandacht besteed in tentoonstellingscatalogi, maar van zeer veel handschriften bestaat geen adequate of zelfs geen enkele beschrijving.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd door dr. Jan Deschamps een beknopte inventaris van deze handschriften opgesteld. Deze is onvoltooid gebleven en werd nooit gepubliceerd. In 1997 werd het beschrijvingswerk weer hervat. In dat jaar werd drs. Herman Mulder aangesteld om de beschrijvingen van J. Deschamps te herzien, uit te breiden en van literatuurverwijzingen te voorzien, en om de handschriften die nog niet door Deschamps beschreven waren, te bewerken. Er wordt naar gestreefd elk jaar een fascikel te laten verschijnen.

Tot nu toe zijn elf afleveringen gepubliceerd: J. Deschamps en H. Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave). Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 1998-2009.