NAVEZ Project

FWO-onderzoeksproject rond het netwerk van Francois-Joseph Navez (1787-1869) en de invloed ervan op de 19e-eeuwse kunstgeschiedenis van België.

François-Joseph Navez

Francois-Joseph Navez (1787-1869) was een prominente neoclassicistische kunstenaar en directeur van de Académie des Beaux-Arts de Bruxelles in de 19e eeuw. Het NAVEZ-project wil de mysteries van de sociale banden van Francois-Joseph Navez met onder meer het Brusselse kunstonderwijs tijdens een transformatieve periode ontrafelen.

Beschrijving en doelstellingen van het project

Door het netwerk van Navez in kaart te brengen, wil het onderzoek licht werpen op hoe netwerken de 19e-eeuwse kunstgeschiedenis van België aanzienlijk beïnvloedden. Dit vergroot niet alleen onze kennis van de onderlinge verbondenheid van kunst, onderwijs en maatschappij, maar draagt ook bij aan innovatieve methodologieën voor historische sociale netwerkanalyse.

Met behulp van een Digital Humanities-benadering zullen onder andere Navez’ correspondentie, gearchiveerd in KBR, gedigitaliseerd en geanalyseerd worden. Een computationeel kader zal machineleesbare tekst genereren en Natural Language Processing-technieken implementeren om de ingewikkelde sociale netwerken te onthullen die Navez’ succes vorm gaven.

Partners

Bij KBR werken we samen met DIGIT om de brievencollectie te digitaliseren en te valoriseren in samenwerking met de afdeling Handschriften en eveneens in nauwe samenwerking met het Digital Research Lab.

Het project wordt ook uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Ghent Centre for Digital Humanities (Universiteit Gent) en de onderzoeksgroep ThIS – The Inside Story. Onderzoeksgroep Kunst, Interieur & Architectuur 1750-1950.

Contact

Prof. dr. Julie M. Birkholz
Promotor
whyvr.ovexubym@htrag.or

Fien Messens (PhD student)
Researcher
svra.zrffraf@htrag.or


Frédéric Lemmers,
KBR, Hoofd van de Dienst DIGIT
serqrevp.yrzzref@xoe.or