Frédéric Marselaer

Project: Frédéric Marselaer

Een sociale en culturele overgangsperiode: Frédéric de Marselaer (1584/6-1670), man van letteren en macht?

 

De persoon van Frédéric de Marselaer (1584/6-1670) is voor de meesten van ons onbekend. De Marselaer was afkomstig uit Antwerpen en kende een lange politieke carrière in de Brusselse Magistraat: tussen 1614 en 1659 bleef hij vrijwel onafgebroken aan de macht. Tegelijkertijd schreef hij verschillende handgeschreven en gedrukte traktaten die enig succes kenden. Een van zijn boeken gaat over de kunst om een goede ambassadeur te zijn, terwijl hij zelf geen ervaring heeft op dit gebied.

Hoe slaagt deze man, afkomstig uit een andere stad, erin om in een groep door te dringen waar hij oorspronkelijk geen deel van uitmaakt en carrière te maken? Kan cultuur, en meer specifiek het schrijverschap, gezien worden als een middel om zich te integreren in de sociale elites in de 17de eeuw in Zuid-Nederland?

Frédéric Marselaer

Met een interdisciplinaire benadering die de studie van iconografische en historische bronnen combineert wil dit onderzoek begrijpen hoe de posities van een man van letteren en een man van macht worden geconstrueerd en versterkt. Enkele thema’s die aan bod komen: analyse en contextualisering van zijn gedrukte en handgeschreven werk, een studie van modellen en idealen die de basis vormen van een goede reputatie, de invloed van een netwerk in de creatie en verspreiding van dit ideaalbeeld en tot slot een verkenning van het culturele universum door de reconstructie van bibliotheken. Uiteindelijk maakt deze casestudy het mogelijk om het belang van cultuur te begrijpen, in combinatie met andere elementen, om zich te integreren in de wereld van de elite.

 

Onderzoek: Nathalie Roland
Promotor: Wouter Bracke

Verdediging op 15 december 2017, ULB.