Win tickets voor het KBR museum

Sinds welk jaar bestaat het KBR museum?
Welke collectie kan u in het KBR museum bewonderen?
Hoeveel keer per jaar wisselen we de tentoongestelde werken in het KBR museum?
Uit welke eeuw dateren de meeste werken uit het KBR museum?
Uit hoeveel handschriften bestond de verzameling van de Bourgondische hertogen op het einde van de 15 de eeuw?
Nieuwsbrief