Reglement van de wedstrijd KBR-LibQUAL+

Al wie is ingeschreven bij KBR, kan aan de wedstrijd deelnemen. Wie deelneemt, wordt geacht volledig in te stemmen met het huidige reglement.

U neemt deel aan de wedstrijd door antwoord te geven op de vragen van de LibQUAL+ enquête die KBR organiseert (online of met een formulier op papier) en door uw e-mailadres te vermelden in de daartoe bedoelde ruimte op het einde van de vragenlijst.

Er wordt geen enkele link bewaard tussen de antwoorden op de enquête en de e-mailadressen. De gegevens van de enquête zijn strikt anoniem.

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk van 1 april tot 31 mei.

Zodra de enquête en de wedstrijd worden afgesloten, vindt er een loting plaats. De eerste persoon die wordt uitgeloot, wint een chalcografische afdruk naar keuze ter waarde van € 50. De volgende vijf personen die worden uitgeloot, winnen elk 2 tickets voor de tentoonstelling The World of Bruegel in Black and White die van 15 oktober 2019 tot 16 februari 2020 plaats heeft in KBR.

Met de winnaars wordt via e-mail contact opgenomen.