Bijzondere aanwinst: ‘Aan tafel’ van Jenny Montigny

foto: © Cedric Verhelst, Thomas Deprez Fine Arts

 

Hoewel KBR een belangrijke collectie tekeningen uit het fin de siècle bezit, blijft een wezenlijk aspect van de Belgische kunst rond de eeuwwende nog onderbelicht: de essentiële bijdrage van vrouwelijke kunstenaars. Een van de meest prominente vrouwelijke schilders uit die tijd was ongetwijfeld Jenny Montigny (1875-1937). KBR kon recent een vroege tekening van haar hand verwerven: Aan tafel uit circa 1900.

 

Een ‘luministische’ tekening

In deze sfeervolle interieurscène staat een meesterlijk spel van licht en donker centraal. Dit was een kenmerkend element van het zogenaamde luminisme, de kunststroming waarvan Montigny een voorname vertegenwoordiger was. De tekening toont een burgerlijk interieur, mogelijk in de familiewoning van de kunstenaar, en bleef tot 2020 in de verzameling van de familie. Het is een van de twee tekeningen van Jenny Montigny die in het standaardwerk Het impressionisme en het fauvisme in België van Serge Goyens de Heusch werd opgenomen.

Opvallend is de pointillistisch-aandoende tekentechniek waarbij een netwerk van korte, krachtige stroken in verschillende dichtheden een rijke gradatie aan tonen suggereert. Deze manier van tekenen herinnert aan het post-impressionistische werk van Georges Lemmen, Théo Van Rysselberghe en tijdgenoten. Hoewel ongesigneerd beschouwde Montigny de tekening waarschijnlijk als een zelfstandig kunstwerk.

 

Jenny Montigny, Aan tafel, ca. 1900-10. Conté op papier, 185 × 180 mm. KBR, Prenten en tekeningen, inv. F-2021-1

foto: © Cedric Verhelst, Thomas Deprez Fine Arts

 

 

 

Jenny Montigny, een onafhankelijke vrouw

Jenny Montigny werd geboren in een familie uit de gegoede burgerij van Gent. Haar belangstelling voor kunst werd aangewakkerd na het zien van het impressionistische werk van de Vlaamse schilder Emile Claus in diezelfde stad. Het bracht Montigny ertoe privélessen te nemen bij Claus in zijn buitenverblijf Villa Zonneschijn.

Haar artistieke ambities werden niet gesteund door haar ouders. Montigny durfde onafhankelijk te zijn en vestigde zich in 1904 in het nabijgelegen Deurle. Opmerkelijk is dat zij als een van de zeldzame vrouwelijke kunstenaars uit die tijd op zichzelf woonde, zonder ouders of echtgenoot. Ze debuteerde op de Gentse Salon in 1902 en was een stichtend lid van de kunstenaarsgroep Vie et Lumière, waartoe ook Claus en James Ensor behoorden.

 

Emile Claus en Jenny Montigny in haar woning in Deurle, 1920. Foto. Bewaarplaats onbekend

 

Het werk van Jenny Montigny geniet de laatste jaren een hernieuwde aandacht in binnen- en buitenland. Wist u bijvoorbeeld dat de stad Gent in 2019 een straat naar haar vernoemde?

 

Belangrijke aanvulling voor de tekeningencollectie

KBR bezit een reeks etsen van Montigny, maar had nog geen tekening van haar hand. Bovendien zijn werken van vrouwelijke kunstenaars nog steeds ondervertegenwoordigd in de collectie. De aanwinst past bij de ambitie van het Prentenkabinet om een zo divers en representatief mogelijk overzicht van de Belgische grafische kunsten te kunnen laten zien.

 

Bekijk de catalogusnotitie