Online tijdschriften

KBR is geabonneerd op een groot aantal online academische en wetenschappelijke tijdschriften. KBR biedt u op verschillende platformen toegang tot meer dan 6.000 online tijdschriften (of e-journals), gespecialiseerd in de mens- en sociale wetenschappen (niet-uitputtende lijst):

 

Voor sommige online tijdschriften heeft u een toegangscode nodig die u kunt verkrijgen van de bibliothecarissen in de algemene leeszaal.

De elektronische bronnen zijn vanaf nu ook op afstand toegankelijk met uw My KBR- account.

* Bronnen die met een sterretje (*) aangeduid zijn, zijn om juridische redenen alleen in KBR zelf toegankelijk.

De collectie online tijdschriften is toegankelijk via de online catalogus.

Zoek in de collectie online tijdschriften