Conservering: quarantaine

Net zoals huisdieren die op reis gaan soms in quarantaine moeten, gaan ook heel wat boeken die een ‘reis’ achter de rug hebben bij ons in quarantaine. We willen namelijk vermijden dat besmette documenten terechtkomen in de magazijnen of dat een besmetting zich uitbreidt binnen een magazijn.

Om besmettingen tegen te gaan, hebben we een speciaal lokaal voorzien, afgesloten van de rest van de collectie. In dit isolatielokaal analyseren we de staat waarin collectiestukken verkeren. Dit maakt deel uit van de maatregelen om biologische besmettingen te voorkomen en in te perken.

Met een quarantainelokaal kan men:

  • twijfelachtige documenten veilig bewaren terwijl men de diagnose stelt
  • collectiestukken controleren nadat ze in bruikleen gegeven werden
  • schenkingen of bepaalde aanwinsten valideren

 

Het lokaal in KBR is voorzien van materieel om:

  • documenten af te zonderen
  • documenten te onderzoeken (bv. aan de hand van een incubator nagaan of een schimmel actief is)
  • besmette stukken die intern kunnen worden behandeld te ‘repareren’
  • stukken die extern dienen te worden behandeld veilig te verzenden