Digitale samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland

Het digitaliseringsbeleid van KBR wordt voornamelijk intern uitgevoerd, bij de dienst DIGIT. In sommige gevallen wordt echter overwogen om een beroep te doen op een gespecialiseerde firma, vooral in de context van kaderprogramma’s voor massadigitalisering of in specifieke gevallen van samenwerking met derden.

Naast administratieve en financiële overwegingen is de keuze ook afhankelijk van het type te digitaliseren collecties en van het volume dat binnen een welbepaalde termijn moet worden gedigitaliseerd.

In het kader van digitale samenwerkingsverbanden in België of in het buitenland met andere bibliotheken levert KBR gegevens aan andere algemene of gespecialiseerde digitale portaalsites in binnen- en buitenland. Een selectie:

Contacteer de afdeling