De dienst DIGIT

Om haar digitaliseringsbeleid uit te voeren beschikt KBR over een dienst DIGIT die de uitvoering van de digitaliseringsprojecten coördineert, zowel intern als in samenwerking met externe dienstverstrekkers. De dienst werkt op basis van projecten.

 

Gespecialiseerd materiaal

De dienst DIGIT, gevestigd op twee verdiepingen van het gebouw op de Kunstberg, is vandaag uitgerust met een tiental gespecialiseerde digitaliseringsstations waarmee een team van gespecialiseerde operatoren elk type document kan digitaliseren dat in KBR wordt bewaard, met uitzondering van audiovisuele documenten.

Zo beschikt de dienst DIGIT over meerdere boekscanners. Die zijn voorzien van een wieg waarmee ingebonden boeken met een beperkte openingshoek worden gedigitaliseerd met een beperkte openingshoek. Voorts bezit de dienst vlakscanners in verschillende afmetingen die zijn uitgerust met een boekenwip. Deze scanners dienen voor de digitalisering van ingebonden boeken die tot 180 graden kunnen worden geopend.

Met een vlakscanner van zeer groot formaat worden de cartografische fondsen en de collecties affiches en prenten gedigitaliseerd. Een digitale rug van gemiddeld formaat laat toe munten en penningen en andere documenten van kleine afmetingen te digitaliseren door middel van meerdere opnames. Tot slot wordt een microfilmscanner gebruikt om de kranten te digitaliseren. Daarbij beschikt de dienst DIGIT nog over een aantal klassieke studio’s voor digitale fotografie.

 

Werken op maat

De regels en goede praktijken die de werking van de dienst DIGIT regelen, beantwoorden in elk opzicht aan de internationale aanbevelingen en de algemeen gebruikelijke normen op het vlak van erfgoeddigitalisering.

De beslissing om voor een welbepaalde technische oplossing te kiezen en het ene of het andere corpus te digitaliseren is in de praktijk afhankelijk van het type document dat gedigitaliseerd moet worden, het formaat en de staat van bewaring ervan, de aanwezige volumes en de dwingende voorwaarden en maatregelen ter bescherming van dat document.

 

Technische aspecten van de digitalisering

Wat de resolutie betreft, worden alle documenten gedigitaliseerd in een minimale optische resolutie zonder interpolatie van 300 ppi op schaal 1:1. De opnames worden bewaard in twee formaten: een digitale masterversie in het TIFF-formaat dat niet gecomprimeerd is, en een raadplegingsversie in het JPEG-formaat, zonder kwaliteitsverlies.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de waarheidsgetrouwe kleurweergave van de beelden die de dienst DIGIT produceert. Voorafgaand aan elke digitaliseringssessie vinden er kwaliteitstests van de kleur en het licht plaats en de resultaten worden gedocumenteerd.

De goede praktijken van de dienst respecteren de Metamorfoze-richtlijnen. Het proces van digitalisering van gedrukte werken en kranten omvat systematisch ruwe OCR (Optical Character Recognition). Deze verrijking van het gedigitaliseerd object zorgt voor een betere toegang tot de informatie die in de bronnen opgeslagen is door ze in full-text beschikbaar te maken voor onderzoekers.

Contact
Contacteer de afdeling