GDPR-verklaring (BESOCIAL)

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) verklaart hiermee de veiligheid en de bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens die wij verwerken, via een conforme en consistente aanpak van gegevensbescherming. Deze GDPR-nalevingsverklaring licht onze aanpak toe voor de implementatie van GDPR voor onze sociale media collecties. Het beschrijft de implementatie van deze sociale media-gegevensbeschermingsrollen, beleid, procedures, en maatregelen om te allen tijde GDPR na te leven.

Wat is BESOCIAL?

BESOCIAL is een door KBR geleid en door BELSPO gefinancierd project dat als doel heeft een duurzame strategie te ontwikkelen voor het archiveren en bewaren van sociale media in België. Het verzamelen van deze born digital data wordt uitgevoerd met als doel om de bewaring van deze data te verzekeren, en om het verlies van informatie op het Web na verloop van tijd te minimaliseren. Onderzoekers kunnen deze data gebruiken om nieuwe onderzoeksvragen te stellen en deze te beantwoorden, die op hun beurt kunnen worden gekoppeld aan het sociale, historische en nationaal belang voor cultureel erfgoedonderzoek in België en daarbuiten.

Wat is GDPR?

Met ingang van 25 mei 2018 heeft de EU General Data Protection Regulation (GDPR) de rechten van individuen met betrekking tot hun persoonsgegevens versterkt en streeft men naar de eenmaking van nationale wetten inzake gegevensbescherming in de hele Europese Unie.

Onze GDPR-principes

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) neemt de privacy en veiligheid van personen en hun persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij streven ernaar om uw gegevens te beschermen; om ze nooit ongepast te gebruiken; en ons in te zetten voor eerlijkheid en transparantie. Onze principes voor het verwerken van persoonlijke gegevens zijn:

 • Wij zullen alle persoonlijke gegevens eerlijk, rechtmatig en op een transparante manier verwerken
 • Wij zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden
 • Wij zullen het gegevensminimalisatieprincipe naleven
 • Waar mogelijk, zullen wij persoonlijke gegevens up-to-date houden
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is
 • Wij zullen persoonsgegevens verwerken op een manier die een hoog niveau van beveiliging garandeert
 • We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld: cevinpl@xoe.or

Rechten van de betrokkene (onder GDPR)

Bij de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) kan een individu informatie opvragen over:

 • Welke persoonsgegevens wij over een individu bewaren
 • De categorieën van persoonsgegevens die we van een individu verzamelen
 • De doeleinden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van een individu
 • Hoe lang we van plan zijn de persoonlijke gegevens te bewaren
 • De procedure om onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen
 • Hoe u uw rechten kunt uitoefenen; u kunt uw verzoek sturen naar het BESOCIAL team (fbpvnyzrqvnepuvir@xoe.or). Gelieve uw bericht zo beknopt mogelijk te houden mogelijk en specificeer de rechten die u wilt uitoefenen.

Binnen het BESOCIAL project zullen sociale media gegevens worden verzameld en opgeslagen door KBR als onderdeel van ons online nationaal cultureel erfgoed. Daarvoor volgen we twee doelen:

 • Archivering voor wetenschappelijk onderzoek (gedurende de looptijd van het BESOCIAL-project, juli 2020 – juli 2022)
 • Archivering voor het algemeen belang

Indien u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft, kunt u hier contact met ons opnemen: cevinpl@xoe.or

Laatste update – juli 2021