Hoe wordt het ISSN toegekend?

We kennen een ISSN toe aan elke seriële publicatie nadat we de sleuteltitel hebben vastgesteld: dat is een genormaliseerde vorm van de titel. De sleuteltitel moet uniek zijn. In sommige gevallen worden onderscheidende elementen toegevoegd om die sleuteltitel uniek te maken.

Een bibliografische identificatie bestaat uit gegevens zoals het bibliografisch adres, de publicatiedata enzovoort. Deze beschrijving wordt online ingevoerd in het ISSN-register.