Waarvoor gebruikt men het ISSN?

  • Voor een seriële publicatie is het ISSN even belangrijk als de titel. Als genormaliseerde, numerieke identificatiecode is het ISSN handig voor digitale toepassingen: het laat toe om bestanden vlot bij te werken, links tussen bestanden te creëren en gegevens uit te wisselen. Als code die met het blote oog leesbaar is, stelt het studenten, onderzoekers, bibliothecarissen en informatiespecialisten ook in staat om de nauwkeurige referenties van een seriële publicatie te vermelden.
  • In bibliotheken wordt het ISSN gebruikt om een tijdschrifttitel te identificeren, te bestellen, de levering ervan te verifiëren en ontbrekende afleveringen op te vragen, in het kader van het interbibliothecair leenverkeer, in gemeenschappelijke catalogi enzovoort. Het ISSN is een essentieel instrument om de levering van documenten efficiënt te beheren.
  • Het ISSN is een nuttig communicatiemiddel tussen uitgevers en verspreiders van boeken, omdat het de beheer- en distributiesystemen sneller en efficiënter doet werken, dankzij het gebruik van streepjescodes en de uitwisseling van elektronische gegevens.