Wat is een seriële publicatie?

Alles wat verschijnt in gedrukte of niet gedrukte vorm in genummerde en/of gedateerde volumes, gedurende een duur die niet wordt beperkt op voorhand.

Seriële publicaties omvatten onder andere:

  • tijdschriften
  • kranten
  • jaarlijkse publicaties (jaarboeken, verslagen en repertoria)
  • memoires
  • verslagen
  • collecties van monografieën

Alle dragers zijn mogelijk: papier (gedrukt), microvorm, diskette, cd-rom, dvd, online…

Verschijnt een seriële publicatie op meer dan één drager (bv. op papier en online)? Dan wordt een afzonderlijk ISSN toegewezen voor elke drager.