Indeling van de collectie Hedendaagse drukwerken

De Hedendaagse drukwerken worden bewaard in de boekentoren. De collectie is opgedeeld in reeksen, die verdeeld zijn over de 17 verdiepingen van de toren.

 • De reeksen II en III bevatten:
  • monografieën en mengelwerken verworven tussen 1852 en 1934
  • tijdschriften die niet meer verschijnen
  • Belgische reeksen tot 1931
 • Reeks IV is voorbehouden voor Belgische monografieën. Ze bevat onder meer de werken van het Wettelijk depot vanaf 1966 tot 1981.
 • De reeksen V en BB zijn voorbehouden voor boeken die via het wettelijk depot in onze collectie terechtkomen.
 • De reeksen VI, 7 en 9 bevatten buitenlandse monografieën en mengelwerken vanaf 1934, alsook Belgische dubbele exemplaren van na 1966.
 • De reeks TH omvat de proefschriften. Vóór 1905 werden de proefschriften gecatalogiseerd in reeks II of III.
 • Reeks B omvat:
  • tijdschriften en reeksen uitgegeven in België tot 1966
  • Belgische dubbele exemplaren vanaf 1966
 • Reeks BD is bij het Wettelijk depot de voortzetting van reeks B. Ze bevat de tijdschriften en reeksen die sinds 1966 in België worden uitgegeven.
 • Reeks R omvat buitenlandse tijdschriften en reeksen vanaf 1865.
 • Verzamelingen van enige omvang die de Bibliotheek verworven heeft door schenking, legaat of aankoop, worden als geheel bewaard. Ze krijgen een plaatsnummer voorafgegaan door de letters FS (Fonds spécial).

Voorbeelden zijn het FS VI, over de Commune van Parijs en geschonken door V. De Meulemeester, het FS XXIV, geschonken door Herman Liebaers, en het FS XXVII met de anarchistische werken die M. Dieu verzamelde. Een aantal van deze fondsen werd aan de gespecialiseerde afdelingen van KBR toevertrouwd, zoals het Fonds François-Joseph Fétis, dat zich deels in de Muziekafdeling bevindt en deels bij de afdeling Oude en kostbare drukwerken. De collectie bevat ook kleinere reeksen die hier niet worden vermeld.