ISSN aanvragen: veelgestelde vragen

Vraag hier uw ISSN aan
Wat is een seriële publicatie?
Alles wat verschijnt in gedrukte of niet gedrukte vorm in genummerde en/of gedateerde volumes, gedurende een duur die niet wordt beperkt op voorhand. Seriële publicaties omvatten onder andere:
 • tijdschriften
 • kranten
 • jaarlijkse publicaties (jaarboeken, verslagen en repertoria)
 • memoires
 • verslagen
 • collecties van monografieën
Alle dragers zijn mogelijk: papier (gedrukt), microvorm, diskette, cd-rom, dvd, online… Verschijnt een seriële publicatie op meer dan één drager (bv. op papier en online)? Dan wordt een afzonderlijk ISSN toegewezen voor elke drager.
Wat is het verschil tussen ISSN en ISBN?
 • Het ISSN (“International Standard Serial Number”) identificeert titels van seriële publicaties. In tegenstelling tot het ISBN codeert het geen bijzondere gegevens. Het is louter een identificatienummer. Het ISSN bestaat uit acht tekens – twee groepen van elk vier tekens gescheiden door een streepje. De eerste 7 tekens zijn cijfers, het laatste is een controleteken dat een cijfer of de letter X kan zijn.

Voorbeeld: ISSN 0003-180X

 • Het ISBN (“International Standard Book Number”) identificeert monografieën. Het bestaat uit dertien cijfers, verdeeld over 5 segmenten.

Voorbeeld: ISBN 978-2-7654-0912-0

 

Het ISSN en het ISBN kunnen samen voorkomen. Er bestaan immers publicaties die beide nummers hebben: jaarboeken, reeksen monografieën enz.

Waarom een ISSN toekennen?

Seriële publicaties worden constant aangepast en ze nemen voortdurend in aantal toe. Dat heeft geleid tot een standaardisering van de identificatie van seriële publicaties (ISO 3297) aan de hand van het International Standard Serial Number (ISSN).

Een ISSN wordt toegekend aan elke seriële publicatie, ongeacht het land of de taal van publicatie.

Op zich heeft het ISSN geen betekenis. Het stelt enkel de unieke en ondubbelzinnige identificatie van een seriële publicatie voor.

Goed om weten:

 • Het ISSN beschermt het auteursrecht niet.
 • De ISSN-nummering is niet van toepassing op weblogs, persoonlijke websites en commerciële websites.
Waarvoor gebruikt men het ISSN?
 • Voor een seriële publicatie is het ISSN even belangrijk als de titel. Als genormaliseerde, numerieke identificatiecode is het ISSN handig voor digitale toepassingen: het laat toe om bestanden vlot bij te werken, links tussen bestanden te creëren en gegevens uit te wisselen. Als code die met het blote oog leesbaar is, stelt het studenten, onderzoekers, bibliothecarissen en informatiespecialisten ook in staat om de nauwkeurige referenties van een seriële publicatie te vermelden.
 • In bibliotheken wordt het ISSN gebruikt om een tijdschrifttitel te identificeren, te bestellen, de levering ervan te verifiëren en ontbrekende afleveringen op te vragen, in het kader van het interbibliothecair leenverkeer, in gemeenschappelijke catalogi enzovoort. Het ISSN is een essentieel instrument om de levering van documenten efficiënt te beheren.
 • Het ISSN is een nuttig communicatiemiddel tussen uitgevers en verspreiders van boeken, omdat het de beheer- en distributiesystemen sneller en efficiënter doet werken, dankzij het gebruik van streepjescodes en de uitwisseling van elektronische gegevens.
Hoe ziet een ISSN eruit?

Een ISSN bestaat uit acht tekens – twee groepen van elk vier tekens gescheiden door een streepje. De eerste 7 tekens zijn cijfers, het laatste is een controleteken dat een cijfer of de letter X kan zijn.

Voorbeeld: ISSN 0003-180X

Hoe wordt het ISSN toegekend?

We kennen een ISSN toe aan elke seriële publicatie nadat we de sleuteltitel hebben vastgesteld: dat is een genormaliseerde vorm van de titel. De sleuteltitel moet uniek zijn. In sommige gevallen worden onderscheidende elementen toegevoegd om die sleuteltitel uniek te maken.

Een bibliografische identificatie bestaat uit gegevens zoals het bibliografisch adres, de publicatiedata enzovoort. Deze beschrijving wordt online ingevoerd in het ISSN-register.

Waar vermeldt u het ISSN?
 • Vermeld het ISSN bij voorkeur bovenaan rechts op de cover van de publicatie.
 • Voor de reeksen waarvan ook de monografieën een ISBN hebben, vermeldt u best het ISBN en ISSN samen in de publicatie.
 • Bovendien zou het ISSN steeds terug te vinden moeten zijn in de onmiddellijke buurt van de titel van de reeks, zowel in de reeks zelf als in reclamefolders van de uitgever, vooral daar waar er wordt verwezen naar de publicatie.
 • Elke onderreeks dient een afzonderlijk ISSN te hebben.
Wanneer van ISSN veranderen?

Elke wijziging van titel heeft tot gevolg dat een nieuw ISSN wordt toegewezen. Het ISSN dat aan de titel wordt toegewezen, wordt nooit opnieuw gebruikt. U brengt het Nationaal Centrum ISSN best op de hoogte van eventuele wijzigingen van titel. Zo kan het een nieuw nummer toewijzen.

Andere wijzigingen (uitgever, periodiciteit …) hebben geen gevolgen voor het ISSN. Maar ook dan is het nuttig om het Centrum op de hoogte te brengen van die wijzigingen opdat de bibliografische gegevens zo volledig mogelijk zouden blijven.

Voorwaarden om een ISSN aan te vragen

Om een ISSN te kunnen toekennen en valideren, vragen we uitgevers ons een exemplaar te bezorgen van hun seriële publicatie(s).

Gaat het om een aanvraag van voorpublicatie? Stuur dan een kopie van uw voorontwerp op en bezorg het Centrum een exemplaar wanneer uw publicatie verschijnt.

Opgelet: een ISSN ontslaat u niet van de verplichting inzake het wettelijk depot van uw publicaties.

Zijn er andere nummers nodig?
 • Standaardnummer GTIN

We bevelen u aan ook gebruik te maken van de GTIN-code (Global Trade Item Number of eenduidig internationaal standaardnummer). GTIN-13 werd ontwikkeld om boeken, kranten en tijdschriften te nummeren.

U kunt dit nummer zelf vormen op basis van uw ISSN. Gebruik de structuur die wordt beschreven op de pagina van GS1 Belgium & Luxembourg.

De GTIN-nummering wordt beheerd door:

GS1 Belgium & Luxembourg
Koningsstraat 76 – bus 1
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 229 18 80
E-mail: vasb@tf1oryh.bet

 

 • ISBN

Een ISBN (International Standard Book Number) laat toe een welbepaalde uitgave van een boek te identificeren.

KBR wijst geen ISBN toe. Bekijk de gegevens van de instanties waar u een ISBN aanvraagt.

Contact

Nationaal Centrum ISSN België
KBR
Keizerslaan 4
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 519 56 84
vffa@xoe.or