Librarium

Librarium is gesloten.

Er worden geen rondleidingen of activiteiten meer georganiseerd in Librarium. Gelukkig kunt u de KBR-collectie nog op heel wat andere manieren ontdekken:

Tot dan!