Munten van het prinsbisdom Luik

De online munten- en penningencatalogus bevat de muntencollectie van het prinsbisdom Luik in het Penningkabinet van KBR. Er zijn 2420 munten in goud, zilver en koper opgenomen. Waar mogelijk werd gerefereerd naar het werk van Jean-Luc Dengis, Les monnaies de la principauté de Liège (Wetteren, 2006), een standaardwerk waar alle munten van het prinsbisdom werden bestudeerd en opgelijst.

 

Tips voor zoekopdrachten

In de databank kunt u stukken opzoeken door de term ‘munt’ in te vullen in het veld Objectsoort. In het veld Land/Regio/stad/tijdperk zet u ‘Prinsbisdom Luik’. Daarnaast kan u een exacte datum, de naam van de stad of de denominatie van het stuk ingeven. Voorlopig kunt u alleen zoeken op de Franstalige termen: florin, denier, obole, enz. Een andere mogelijkheid is het invoegen van trefwoorden in de velden Beschrijving, Muntatelier of Legende.

 

Foto’s

De foto’s in de databank mag u gebruiken als werkdocument, maar in geen geval voor een publicatie. Zij zijn namelijk onderhevig aan auteursrechten. Wilt u een foto in een publicatie gebruiken? Dien hier uw aanvraag in.

Naar de online catalogus