De cartotheek van Philippe Vandermaelen

De cartotheek of persoonlijke kaartenverzameling van Philippe Vandermaelen (1795-1869) stond zowel in België als in het buitenland bekend als een van de rijkste collecties van kaarten in het bezit van een particulier. Bijgevolg werd ze een halve eeuw lang bezocht en geraadpleegd door wetenschappers en belangrijke politieke, diplomatieke en militaire figuren uit de hele wereld.

In de marge van het project Vandermaelen werkt de afdeling Kaarten en plannen aan de virtuele reconstructie van de cartotheek van de cartograaf Philippe Vandermaelen.

 

 

Het doel bestaat erin de samenstelling van de cartotheek op zo nauwkeurig en volledig mogelijke wijze te bepalen op basis van, enerzijds, de collecties van KBR voor het deel dat er wordt bewaard en, anderzijds, van andere bibliografische bronnen voor het deel van de kaartenverzameling dat verspreid raakte en vandaag niet is gelokaliseerd. De kaarten van de verzameling die in KBR worden bewaard, worden stelselmatig beschreven, opgenomen in de algemene catalogus, gedigitaliseerd en online gebracht.

Dit werk, dat in 2014 werd aangevat met de steun van het Federaal Wetenschapsbeleid, zal het mogelijk maken een uitzonderlijk coherente wetenschappelijke collectie van de 19de eeuw te reconstrueren en te ontsluiten. Tevens zal het onderzoek toelaten terug te keren naar de bronnen van het werk van Philippe Vandermaelen, meer bepaald naar zijn twee fundamentele werken, i.e. de Atlas universel (1825-1827) en de Atlas de l’Europe (1828-1833), die zelf ook als bronnen en modellen hebben gediend voor andere cartografen en beoefenaars.