FINGERPRINT

FINGERPRINT is een interdisciplinair collectie- en datamanagementproject dat methodes uit kunstwetenschap, kunsttechnologisch onderzoek, digitale beeldvorming, beeldbewerking en conservatie- en restauratiewetenschappen combineert. Het doel is om met behulp van digitale beeldvorming, statistische beeldbewerking en laboratoriumanalyses de verschillende fases van de genese van een tekening of een prent in kaart te brengen en te analyseren. Waar vandaag de materiële beoordeling van dit materiaal berust op traditioneel connoisseurship wil dit project tools ontwikkelen die op een geautomatiseerde manier grote aantallen visueel complexe data kunnen vergelijken.

Het grafische werk van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1520-1569) in de collectie van KBR vormt het testcorpus voor het FINGERPRINT-project. De gereedschappen en methodes die worden ontwikkeld om de data te verzamelen en te behandelen zullen worden toegepast met het oog op het beantwoorden van de talrijke kunsthistorische, kunsttechnologische en conservatorische vragen en uitdagingen die de prenten en tekeningen uit dit corpus stellen.

Dit vierjarige project (2016-2020) is een samenwerking tussen het Prentenkabinet van KBR en drie teams van KU Leuven: het Imaging LabESAT en Illuminare, Centre for the Study of Medieval Art. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door Belspo BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks). Ook het KIKIRPA, Brussel het internationale onderzoeksproject naar de materialen en technieken van Pieter Bruegel de Oude (KHM, Wenen) zijn onderzoekspartners.

 

Website van het project

 

 

Onderzoeksteam

  • Promotor & onderzoekspartners: Joris Van Grieken (Prentenkabinet van KBR), Lieve Watteeuw (KU Leuven, Illuminare en Book Heritage Lab), Bruno Vandermeulen (Digitaal Labo, KU Leuven), Marc Proesmans (ESAT, KU Leuven).
  • Medewerkers: Maarten Bassens (KU Leuven/KBR), Dieter Daemen (Digitaal Labo, KU Leuven), Anouk Van Hooydonk (KBR)
  • Ondersteuning: Maximiliaan Martens (UGent) en Marina Van Bos en Christina Currie (Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium)