Heritage Science Data Archive (HESCIDA)

De wetenschappelijke activiteiten van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) leiden niet enkel tot wetenschappelijke artikelen maar leveren ook wat we onderzoeksdata noemen. In het domein van de erfgoedwetenschappen gaat het om datasets die de vorm kunnen aannemen van bruto analyseresultaten, wetenschappelijke afbeeldingen, databanken, restauratierapporten enzovoort.

Het beheer van deze data, ongeacht of ze van oorsprong digitaal zijn dan wel later zijn omgezet in een digitaal formaat, roept vele vragen op. Wat met het verzamelen ervan, de verwerking, opslag, archivering, beschrijving, de rechtsregeling die erop van toepassing is? Wat met de verspreiding en ontsluiting voor de wetenschappelijke gemeenschap en, ruimer, voor het grote publiek?

 

Open Science

Deze kwestie vindt haar oorsprong in de zogenaamde beweging van de “open wetenschap” (Open Science) die ernaar streeft een grotere openstelling van het onderzoek te bevorderen door publicaties en data vrij te verspreiden. Daarvoor volgt men de zogenaamde FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Re-useable), die moeten garanderen dat de data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn. Dat doet men door ze te voorzien van volledige en gestructureerde metadata.

 

Datasets delen

Het is in dit kader dat het project HESCIDA wordt gevoerd. Het hoofddoel bestaat erin een digitale omgeving en een entrepot van data te creëren die volledig zijn gewijd aan de opslag en het delen van datasets die afkomstig zijn van de erfgoedwetenschappen. Het is de bedoeling die data via de Europese virtuele onderzoeksinfrastructuur E-RIHS toegankelijk te maken voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Het komt erop aan een digitale werkstroom te creëren tussen de FWI en een platform voor het delen van deze data te ontwikkelen (BALaT+).

Open de projectwebsite

 

 

Partners

Dit project wordt gefinancierd door BELSPO en wordt door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) ontwikkeld in samenwerking met KBR en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).

Het project is intussen deels afgerond in KBR, maar loopt nog verder in het KIK en de KMKG.

 

Contact

qvtvg@xoe.or