IMPRESS

Voorbij het levensbeschouwelijke conflict: religie en vrijzinnigheid in de Belgische medische pers van 1840 tot 1914.

Het IMPRESS-project is een samenwerking van KBR met de KU Leuven en de Université Libre de Bruxelles. Dit 4 jaar durend onderzoek wordt gefinancierd door Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks (BRAIN), een onderzoeksprogramma van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO).

 

Interdisciplinair onderzoek

Door de digitale ontsluiting van een selectie van medische tijdschriften die tussen 1840 en 1915 zijn verschenen, wil IMPRESS:

  • de rijke maar tot hiertoe weinig benutte collectie medische tijdschriften van KBR belichten
  • het onderzoek van deze bronnen aanmoedigen
  • een procedure ontwikkelen voor de digitalisering, de bewaring en het onderzoek van historische teksten

 

Het project onderzoekt welke invloed het conflict tussen de vrijzinnige en de katholieke levensbeschouwing had op de beoefening van de medische wetenschap in België tijdens de tweede helft van de 19de eeuw. Hoe deze invloed tot uiting kwam in wetenschappelijke publicaties en of wetenschappers erin slaagden om bij het beoefenen van hun discipline de ideologische meningsverschillen te overstijgen, moet blijken uit interdisciplinair doctoraal onderzoek aan de hand van digitale taal- en tekstanalyse van de inhoud van medische vaktijdschriften uit de betrokken periode.

Het doel hiervan is om een methodologisch model te creëren voor de digitale publicatie en analyse van historisch-wetenschappelijke teksten. IMPRESS combineert hiervoor text mining-technieken met inzichten en benaderingen uit de medische geschiedenis, de sociale, religieuze en ideologische geschiedenis, de genderstudies en de linguïstiek.

 

Het corpus

Het corpus dat KBR voor dit onderzoek ter beschikking stelt, bestaat uit jaargangen van drie gezaghebbende medische vaktijdschriften uit de onderzochte periode.

Gelet op de wetenschappelijke en erfgoedwaarde en om de representativiteit te garanderen, selecteerden de onderzoekers het katholieke Journal des sciences médicales de Louvain en zijn opvolgers, het vrijzinnige Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie evenals het Bulletin de l’Academie royale de médecine de Belgique dat als ideologisch gemengd te boek staat.

 

Digitalisering

De dienst Digitalisering van KBR zorgt ervoor dat dit corpus digitaal kan worden doorzocht. De dienst bereidt de originele stukken voor, beheert de reproductierechten en maakt de digitale bestanden aan, voegt tekstherkenning en metadata toe, staat in voor de kwaliteitscontrole en de bewaring, ontsluit de documenten op datum- en tekstniveau en maakt de digitale documenten beschikbaar voor onderzoekers en publiek in online collecties zoals Belgica.

De inzichten die uit het ontwikkelen van de methodologie ontstaan, worden verspreid via een projectwebsite. KBR sluit het project af met een congres.

 

Meer weten?

Een gedetailleerde beschrijving van dit onderzoek vindt u op de projectwebsite van het onderzoeksteam, de projectpagina van Belspo en het onderzoeksportaal van de KU Leuven.