IMPRESS

Voorbij het levensbeschouwelijke conflict: religie en vrijzinnigheid in de Belgische medische pers van 1840 tot 1914.

Het IMPRESS-project was een samenwerking van KBR met de KU Leuven en de Université Libre de Bruxelles. Dit 4 jaar durend onderzoek werd gefinancierd door BRAIN, een onderzoeksprogramma van BELSPO.

Interdisciplinair onderzoek

Door de digitale ontsluiting van een selectie van medische tijdschriften die tussen 1840 en 1915 zijn verschenen, wil IMPRESS:

  • de rijke maar tot hiertoe weinig benutte collectie medische tijdschriften van KBR belichten
  • het onderzoek van deze bronnen aanmoedigen
  • een procedure ontwikkelen voor de digitalisering, de bewaring en het onderzoek van historische teksten

Het project onderzoekt welke invloed het conflict tussen de vrijzinnige en de katholieke levensbeschouwing had op de beoefening van de medische wetenschap in België tijdens de tweede helft van de 19de eeuw. Hoe deze invloed tot uiting kwam in wetenschappelijke publicaties en of wetenschappers erin slaagden om bij het beoefenen van hun discipline de ideologische meningsverschillen te overstijgen, moet blijken uit interdisciplinair doctoraal onderzoek aan de hand van digitale taal- en tekstanalyse van de inhoud van medische vaktijdschriften uit de betrokken periode.

Het doel hiervan is om een methodologisch model te creëren voor de digitale publicatie en analyse van historisch-wetenschappelijke teksten. IMPRESS combineert hiervoor text mining-technieken met inzichten en benaderingen uit de medische geschiedenis, de sociale, religieuze en ideologische geschiedenis, de genderstudies en de linguïstiek.

Het corpus

Het corpus dat KBR voor dit onderzoek ter beschikking stelt, bestaat uit jaargangen van drie gezaghebbende medische vaktijdschriften uit de onderzochte periode.

Gelet op de wetenschappelijke en erfgoedwaarde en om de representativiteit te garanderen, selecteerden de onderzoekers deze tijdschriften:

  • Journal des sciences médicales de Louvain (katholiek)
  • Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie (vrijzinnige)
  • Bulletin de l’Academie royale de médecine de Belgique (ideologisch gemengd)

Digitalisering

U kunt al deze tijdschriften nu doorzoeken in full text via www.belgicaperiodicals.be.