Sanderus electronicus

Het project Sanderus electronicus heeft tot doel een elektronische editie te produceren van de Bibliotheca Belgica Manuscripta (BBM) (Rijsel, 1641-1644) van Antonius Sanderus. De BBM, een echte ‘ontbrekende schakel’ tussen de middeleeuwse catalografie en de moderne erfgoedcollecties van handschriften, is een onmisbaar werkinstrument voor historici van boeken en bibliotheken. Deze Bibliotheca heeft echter geen index en is bijgevolg niet zeer gebruikersvriendelijk.

Het project bestaat erin de tekst te markeren (XML-TEI) met als doel opzoekingen mogelijk te maken in de ca. 15.000 ingangen in de inventaris die verwijzen naar codices die tijdens de barok werden bewaard in een zestigtal bibliotheken in de oude Zuidelijke Nederlanden. Het project werd aanvankelijk gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid, maar wordt nu voortgezet met de steun van het Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) in Parijs en de Université de Caen, in het kader van de groep Equipex Biblissima.

 

Onderzoeker: Dr. Lucien Reynhout
Afdeling: Handschriften

 

Open het Biblissima-portaal